X
X

markatescil

Anasayfamarkatescil

Tescil İçin Gerekli Evraklar


Marka müracaatı yapılmadan evvelce Sinai Mülkiyet Kanununu kapsamında dilenen evrakların da tamamlanması gereklidir. Bilindiği gibi bir marka kişi üstüne olabildiği gibi kurum ya da şirketleri üstüne de olabilir. Bir kişi ya da aniden çok kişi bunun yanında şirket ya da şirketler arasında konsorsiyum biçiminde aniden çok kurum bir markaya ortak olabilir. Bu sahip olunma amacıyla yönetmeliğin talep ettiği birtakım evrakların tamamlanması gereklidir.

Marka bir kişi ya da kişiler üstüne alınacaksa kişi ya da kişilerın kimlik bilgileri, adresleri, telefon numarası müracaat resmi Türk Patent ve Marka Kurumu’na kayıtlı bir Marka Vekili aracılığı ile yapılacak ise marka vekaletnamesi doldurulması gereklidir. Eğer marka ortak bir marka ise vekaletname üstüne bütün ortakların imzası gereklidir. Marka bir logo ya da işaret içieriyorsa bir örneği de dökümanlara eklenmelidir.

Marka müracaatı şirket ya da bir kurum ya da bunların birarada olacağı bir müracaat biçimi düşünülüyorsa şirket ya da kurumun yetki sahibi kişi kılacağı bireyin imzalayacağı bir vekaletname, şirket merkezini gösterir Ticaret sicil evrağı, vergi numarası ve vergi dairesi ismi ve şirket etkinlik belgesi örneği olması gereklidir. Hem de marka bir logo ya da şekilsel bir işaret içeriyorsa gene bir örneği dökümanlara eklenmesi gereklidir.

 

Logo Tescili

Logo tescil marka tescil işlemlerinde bulunduğu gibi aynı prosedürler kapsamında yapılmaktadır. Logo tescili, ürün ya da hizmetlerde şahıs yada kurumların ürettiği ürün yada vermiş bulunduğu hizmetlerin görsellerini koruyarak ticari faaliyetlerinin sürdürebilmeleri yönünden kayıt altına yani korumaya aldırmasıdır.

Logo tescil başvurusu gerçekleşmeden önce, logo sorgulaması yapılmalı tescil yönünden idealliği araştırılmalıdır. Bu prosedürü bizzat kendiniz sorgulama ekranımız kullanarak yapabilirsiniz. Ancak Süreç Patent olarak husus eksperleri nezaretinde yaptırmanızı tavsiye etmekteyiz. Çünkü; gözden kaçacak en küçük ayrıntı hazırlık yapılarak başvuru prosedürünin başlatılmasının ve oluşturulan masrafların heba edilmesi olabilir.

Bu sebeplerden ötürü logo prosedürüni, husussu ile ilgili eksper ekibimiz nezaretinde yaptırmanız, olumsuzlukları önleyecektir. Bu hususta kendimize ait kusursuz ve kaliteli veri tabanlarımız ve yazılımlarımız yardımıyla logoların tescili husussu ile ilgili en çok onay alan firma olma gururunu yaşamaktayız.

 

Yurt dışı marka tescil

Yurt dışı marka tescil işlemleri hangi ülkede yapılmış ise yalnızca o ülke üstünde geçerliliği olan ve müracaat sahibine hak sahipliği tanıyan işlemlerdir. Müracaat sahipleri markalarını hangi ülkede tescil ettirmek istiyorlarsa o ülkede müracaat prosedürü uygulamak zorundadır.

 

Marka Tescil Yayın Süreçleri

Türk Patent ve Marka Kurumuna oluşturulan Başvuruların kusursuz bir şekilde yerine getirilmiş ve Türk Patent içeriğinde tespit edilen marka araştırma eksperleri yönünden reddedilmemiş marka müracaat işlemleri resmi markalar bültende yayınlanma hakkı kazanır.

Tescil müracaatı gerçekleşen marka ve logo işlemleri markalar kanununun 7 inci ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine izah eden itirazlar ve müracaatnun kötü niyetli olduğuna dair dair itirazlar şahıs yada kurumlar yönünden müracaatın yayınından itibaren iki (2)ay ortamında vakit dolmadan yapılır.

İtirazlar işlemleri yazılı ve gerekçeli olarak yapılır. Türk Patent ve Marka Kurumu itiraz sahiplerinden, yönetmelikte öngörülen vakit dilimi ortamında kuruma ulaştırılmak üzere, ek belge ve gerekçeler talep edebilir.
Gerekli vakit dilimi ortamında istenilen ek belge, ispat ve gerekçeler Türk Patent ve Marka Kurumuna ulaştırılmadığı takdirde itiraz gerçekleşmemiş sayılır.


Top